مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

پیام غدیر:

این حقیقت را پدران به پسران و حاضران به غایبان و دانایان به نادانان برسانند تا پایان جهان!

که:

خدائی جز در وجود امامی زنده به عنوان پیر طریقت شناخته و پرستیده نمی شود.

پس ایمان و اعتماد و محبت به او همان ایمان و اعتماد و محبت به خداست

و سوء ظن و تهمت و شقاوت به او عین عداوت با خداست

و تعهد به او همان تعهد به خداست و الی آخر.

نه خدائی غیر از این هست و نه ایمانی غیر از این حاصل می آید.این پیام غدیر است.

منبع:کتاب سرّایمان ،صفحه 51،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *