مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

“چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشویی”

“چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشویی”

-چیزی خانمانسوزتر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشویی نیست.

− برای تحریک غیرت و انتقام از همدیگر هرگز تظاهر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق خانمانسوزتر است.

− ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشاً اصلی اکثر بدبینی هاست,

− عمل جنسی را وجه المصالحه هیچ امری نسازید.

− محبت تنها امری است که تظاهر به آن منجر به محبت قلبی می شود,

− هرگز از فرزندان به عنوان حربه و جبهه ای بر علیه طرف مقابل استفاده نکنید.

− هرگز وظیفه نان آوری به خانه و وظیفه همخوابگی را منتی بر یکدیگر نسازید.

− هرگز وظایف خود را تبدیل به ایثار نکنید.

− برای طلاق گرفتن هرگز بهانه گیری و زمینه سازی نکنید. نفرت و زجر کفایت می کند.

− جز برای همسر خود زیبا و لطیف نباشید,

− محبت همسر را انکار نکنید که از دست می دهید.

− اطاعت مرد از احساس زن است و اطاعت زن از منطق مرد: اینست حق تفاهم متقابل.

− نظافت و نزاکت در خانه موجب آرامش و حرمت و محبت است.

− فرزندان آیینه خود شناسی رابطه زناشویی هستند.

− آنکه با همسرش صادق نیست با هیچ کس صادق نیست.

− دوستی با همسر از نشانه کمال است.

− ازن و شوهری که یک دوست مشترک ندارند در واقع دوستی ای بایکدیگر ندارند.

دائرةالمعارف عرفانی جلد اول ص ۹ از آثار منتشر نشره استاد علی اکبر خانجانی

آثار را مکتوب مطالعه فرمایید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *