مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چه نباید کرد؟

– باید تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده‌هایش پرهیز نمود.

– باید تا حد امکان از جهان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت.

– باید رسانه‌ها را باور نکرد و تبعیت ننمود.

– باید تا حد امکان از بانک و بیمه دوری نمود.

– باید از ریاکاری در دین توبه کرد.

– باید از فاسقان برید و با پاکان دوستی نمود.

– باید قناعت و ساده‌زیستی پیشه کرد.

– باید تلویزیون را چشم شیطان دانست و کورش کرد.

– باید چشم و گوش را بر وعده های دانش و فن و تمدن بست.

– باید راه و روش‌های خودشناسی و خودکفایی و خوددرمانی را جستجو نمود.

– باید عقل خویش را باور کرد و بارور نمود.

– باید از خداوند جز ایمان و معرفت نخواست.

– باید با مؤمنان بیعت نمود و در انتظار ظهور ناجی ماند.

– باید به‌شدت از دین‌فروشان و تاجرانِ معجزه و کرامت برحذر بود.

– باید به‌شدت از داروهای مسکّن اعصاب و روان دوری نمود.

– باید از سه شیطان مشهور به «عشق و آزادی و برابری» پرهیز کرد.

– باید هرچه بیشتر از صنعت و فرآورده‌های صنعتی دوری کرد و به طبیعت و فرآورده‌های طبیعی روی نمود.

منبع:دائره المعارف عرفانی،جلد سوم،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *