مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چیزی را دوست داشته باش که:

چیزی را دوست داشته باش که هرگز نه دروغ می گوید، نه خیانت می کند،و نه می رود و نه می میرد،یعنی دل خویش را.دل را برای دل ، نه برای دلبری و دلدادگی
منبع:کتاب سیروسلوک عرفانی،صفحه96،بند20،اثر استاد علی اکبر خانجانی


Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *