مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کتابی زنده

عشق عرفانی و ظهور دین خالص در هر فرد و هر عصری غیر مکرر و بی تا و بی سابقه و ماورای سنت و علوم و عقول زمانه است.

و این همان تجلی و رجعت مکرر علی (ع) است همانطور که در خطبه بیان فرموده است که :

در هر زمین و زمان و انسانی که بخواهم متجلی می شوم و هر بار جدیدم!

اینان علیین هستند که به قول قرآن ، مقربین به علیین می رسند که کتابی زنده اند!

و اهمیت میزان این واقعه آنقدر است که علی (ع) می فرماید:

و هر که تجلیات مرا در هر زمانی انکار کند بر من مرتد است

و هر که بر من مرتد باشد بر خداوند مرتد است! خطبه بیان-

منبع:کتاب مبانی عرفان عملی،صفحه 71،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *