مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کل بشریت در عرصه عرفات

…. امروزه در مرحله اوج گیری روز افزون قیامت آخرالزمانی،

دیگر عارفان مخاطب این آیات و احادیث لقاء اللهی  و اخلاص در دین نیستند

بلکه کل بشریت در عرصه عرفات حق قرار دارد

و تحت الشعاع ظهور کلمه الله ،مجبور است که عارف باشد

و یا چنان کور و کر و لال و احمق و دیوانه شود که هیچ نفهمد و نبیند

یعنی بدست خود نابود گردد.

گرایش روز افزون عرفان گرائی ها در سراسر جهان در عصرما،

دال بر این ادعاست که اگر معارف توحیدی را راه و روش این جنبش فطری خود قرار ندهد

به تسخیر اجنه و شیاطین و دجالان در می آید.

از این منظر ارزش و معنای رسالت عرفانی ما و مجموعه آثار ما بهتر درک می شود

که چرا اینهمه اسرار اعلای خلقت را به زبان عامه و امّی بر همگان بیان و عیان کرده ایم.

این نیاز و ضرورت اضطراری و واجب الوجودی دوران ماست…

منبع :کتاب کلمه الله،صفحه 67،اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *