مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

گفتگوی انسان با خودش

… زین پس خداوند در دل هر بشری حاضر است

و آماده گفتگو با آن فرد.

گفتگوئی بی واسطه و دلّال

این همان وحی ناب و کمال الهام است

گفتگوی انسان با خودش

بی واسطه القائات رسانه ای(تلویزیون،آموزشی،تبلیغات،و…)

و بی واسطه خاطراتش

بی واسطه آرزوهایش

بی واسطه امیال نفسانی اش

بی واسطه هرکسی در ذهنش

بی واسطه اشیای محیط کار و زندگیش

بی واسطه هنرها و تکلنولوژیها

و نیز بی واسطه افکار و اعتقادات و تجربیات گذشته خویش

همان گفتگوی با “حال” خویشتن در اکنونیت است

و این عالی ترین حدّ وحی و الهام و مکاشفه است

و صراط المستقیم رابط با خدا

که همان ذات خود است

منبع :کتاب معماهای عرفانی، صفحه 17 اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *