مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

حافظه یا بت خانه..

آنچه که حریم و حدود ((خود)) و ذهنیّت فرد را حقیر و تنگ می کند

و گاه دچار خفقان و جنون می سازد و به وحشت نابودی می کشاند

و به جان مردم می اندازد و به تخریب و تباهی می کشاند

همان آرزوها و اراده به مالکیّت است که حتی تفکر را از کار می اندازد

زیرا تفکر حاصل ذکر(یادآوری)است

و حافظه چنین فردی دیگر یک حافظه زنده نیست

بلکه همچون یک بت خانه است

که در آن فقط چند تا شیئ ،فسیل گشته و پرستیده می شود:

یک خانه،یک اتومبیل،یک باغ،یک همسر و چند فرزند

و چند قطعه اشیای خانی و و…

در چنین حافظه ای کلّ زندگی گذشته از حیات ساقط شده

و اصلا حذف شده است

جز چند تا شیئ بیجان که صاحبش برای حفظ و حراست ابدی از آنها

شبانه روز جان می کند

و در وحشت از دست دادن آنهاست

…..

منبع:قسمتی ازکتاب فلسفه اندیشه گری بشر،صفحه31اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *