مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

روزمرّه گی یا روزمرگی!

روزمره گی همان خسران زندگانی است و حاصل اسارت انسان در زمان که تکرار لحظات بی امان است.

روزمره گی قلمرو نسیان و از خود بیگانگی انسان است.

دنیا دام زمان و زمانه است و آنکه روی به آنست در دامست و به خواب رفته تا بوقت مرگ.

اشیاء،اماکن،موقعیت ها و اعمال تکراری و روزمره تابوت روح انسانند و انسان را زنده بگور می کنند.

اینست روزمره گی یا روزمرگی!

منبع:کتاب اخلاق عرفانی ،صفحه 77 اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *