مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

سیر تکامل یک انسان شیعی:

فقط در سیر تکامل یک انسان شیعی است که

ارزشهای تاریخی و مفروض تحقق می یابند و فریضه ها تبدیل به حقایق وجودی و حضوری می شوند.

بنابراین فی المثل امر نماز به معنای اتصال و اتحاد با امام است.

حج جغرافیای ظهور حجت های وجودی امام است.

زکات بمعنای پاک شدن از دنیا و ماده و حیات و هیکل خویش و فنای در امام است.

جهاد بمعنای نبرد با خویشتن و هرچه که مانع اتحاد با امام است.

امر به معروف و نهی از منکر هم یعنی امر به امام و نهی از غیر امام.

معصیت یعنی معصیت بر امام.

صدق یعنی تصدیق همه ظهور و بروزهای وجود امام بواسطه معرفت.

ربا یعنی امام را کافی ندانستن و غیر او و حقوقی را که او معلوم کرده طلب نمودن.

زنا یعنی بر غیر حریم وجود امام،دل دادن و دشمن امام را دوست نمودن.

منبع:کتاب شیعه شناسی اثر استاد علی اکبر خانجانی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *